Sunday, 18 September 2011

Kerjaya Dalam Bidang PergigianPergigian adalah satu cabang perubatan yang kini semakin diminati. Ia sangat laris kini. Namun semasa zaman 90-an, kerjaya ini agak baru dan masih tidak diketahui umum. Ramai anak muda kita, yang mendapat keputusan cemerlang memilih untuk mengikuti program perubatan di dalam mahupun di luar negara. Di dalam bidang pergigian, kita hanya tahu doktor gigi sahaja, tetapi staf sokongan juga janganlah dilupakan. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai peluang kerjaya pergigian yang ada dan diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan..
Ø Pegawai Pergigian
Mereka bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Seorang Pegawai Pergigian akan melakukan pemeriksaan dan diagnosa. Mereka juga akan melakukan rawatan seperti tampalan, cabutan, dan gigi palsu. Untuk menjadi Pergawai Pergigian, anda perlu mempunyai ijazah di dalam pergigian daripada mana-mana universiti yang diiktiraf sama ada di dalam atau di luar negeri. Pengamal pergigian perlulah mendaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia. Semenjak 29 Jun 2001, setiap pegawai baru perlu berkhidmat dengan kerajaan selama 3 tahun. Umunya tangga gaji permulaan adalah bermula dari P1T5. Mereka boleh berkhidmat sama ada di Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, Jabatan Orang Asli, dan swasta.
Ø Jururawat Pergigian
Jika anda seorang yang penyabar dan penyayang serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan kanak-kanak, kerjaya ini adalah sangat sesuai. Tugas mereka adalah memberi rawatan kepada kanak-kanak berusia 17 tahun ke bawah. Mereka juga akan terlibat dalam promosi pendidikan kesihatan pergigian yang dibuat dalam bentuk ceramah, “play”, pameran dan kempen. Sekarang, latihan untuk menjadi jururawat pergigian hanya terdapat Kolej Pergigian Latihan Kanak-Kanak di Pulau Pinang. Setelah tamat latihan pelajar akan diberi Diploma Kejururawatan Pergigian.
Ø Juruteknologi Pergigian
Jika anda seorang yang gemarkan kerja tangan dan kejuruteraan, anda sesuai memilih bidang ini. Seorang Juruteknologi Pergigian, mereka akan membuat prostesis (gigi palsu, korona), aplian ortodontik, an aplian pembedahan mulut. Selain daripada itu, mereka juga terlibat di dalam pembaikan peralatan pergigian dan pembangunan klinik.
Ø Pembantu Pembedahan Pergigian
Pembantu pembedahan pergigian bertanggungjawab dalam membantu pegawai pergigian dan jururawat dalam pengurusan pesakit. Mereka juga bertanggungjawab di dalam “infleksi kontrol” di bilik rawatan. Selain itu, mereka juga boleh menerima resit bayaran daripada pesakit serta mengemaskini rekod atau kad rawatan pesakit.
 No comments:

Post a Comment